Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

9 november 2012


Patricia De Landtsheer en de Openbare Bibliotheek 
Dendermonde
nodigen u van harte uit op de boekvoorstelling van

S T E A M I N G

Op woensdag 19 december 2012, aanvang 20 u
Kerkstraat 111 te 9200 Dendermonde.

Programma
- Inleiding.
- Els Piccart, griffier Jeugdrechtbank Dendermonde, over het juridische aspect "De hulpverlening aan het woord".
- De auteur leest een fragment.
- Receptie aangeboden door de auteur.

Intekenstrook
° Naam: ……………………………………………………………………….

° Adres: …………………………………………………………………..........

° Gemeente: ………………………………………… Postnummer: …………

Ο Woont de voorstelling graag bij met … personen en haalt haar/zijn ex. af op 19 december 2012, na de voorstelling, en stort 16,90 € op rek. BE69 0631 3870 4678 van Patricia De Landtsheer (duidelijk naam en aantal vermelden aub). Storting ten laatste op 5 december a.u.b.

O Woont enkel de voorstelling bij met ... personen

Ο Wil het boek opgestuurd krijgen (+ 2 € verzendkosten)
(gelieve uw keuze aan te kruisen a.u.b. en het adres te vermelden)

E-mail: Patricia De Landtsheer: landtsheer@yahoo.com

Geen opmerkingen: