Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

11 november 2012


Nieuwsflash (7 oktober 2012)

Werk mee aan het 'World-Wide-Bird-Art-Project' dat door Ed Hanssen uit Nederland in juni 2012 op facebook werd gestart en tot doel heeft kunstenaars over de grenzen heen elkaar de hand te laten reiken onder de vorm van een kunstbijdrage. Het was de bedoeling dat 'Bird' op dezelfde dag zou worden voltooid (7 oktober 2012), daarna gefilmd of gefotografeerd en samen met de andere deelnemers worden doorgestuurd langs facebook, Youtube edm. Op dat moment begon 'Bird' zijn reis rond de wereld. Er waren een 38-tal landen ingeschreven.

Wat heeft dit nu met de kunstvrienden van Kunsten-en Literaire taverne De Kleine Notelaar te maken? Vermits het thema van gedichtendag 2013 Muziek is koppel ik als coördinator dit thema aan het project ‘Bird’, dat later een vervolg zal kennen tijdens de Poëziezomer van 2013.

Mijn persoonlijke interpretatie van dit project wordt een woordvogel die de vrede uitdraagt. Ik vind Ed's initiatief bijzonder geslaagd en wil hier dan ook zoveel mogelijk aan meewerken, maar zoals jullie weten deel ik dit graag met anderen, met jullie collega-kunstenaars bijvoorbeeld, zodat het project nóg waardevoller wordt en nóg meer betekenis krijgt.

Mocht het ooit lukken dat onenigheid en oorlog tussen de verschillende landen, waarbij kinderen en onschuldige burgers elke dag het slachtoffer worden, hierdoor zou worden gestopt, ik was een gelukkig mens. Een utopie? Mogelijk, maar het tegenovergestelde is ook mogelijk. Misschien kunnen wij onze woordvogel zo ver laten vliegen tot alle onvrede tussen de volkeren is uitgeroeid. Hoop doet leven, zegt het spreekwoord, en daar ben ik alvast rotsvast van overtuigd.

Met poëtische groet,

Patricia De Landtsheer - coördinator

Oproep: Bijdragen poëzie, onder het motto ‘Bird’, l’oiseau qui vole sans ailes (of de woordvogel waarvan sprake hierboven, een metafoor op de dichter, de schrijver, die het woord en zijn taal uitdraagt tot verbetering van de wereld waarbij vooral dialoog tussen de volkeren centraal staat en zou moeten leiden tot een vredevoller bestaan. Bird staat voor: tegen oorlog en geweld, voor vrede).

De poëtische inzendingen worden verwacht ten laatste op 15 december 2012. Het betreft max. één gedicht, niet langer dan 30 regels dat nog niet verschenen is in boekvorm, tijdschriften, langs poëzieroutes of facebook, in blogs of op websites. De mooiste bijdrage wordt later verder gebruikt en in samenspraak met de auteur verwerkt naar de poëziezomer 2013 toe (Notelaarse Kunst- en Poëziedagen) en zal opnieuw worden opgenomen in een bloemlezing. De gedichten worden in het Algemeen Nederlands geschreven. Vertaling ervan is toegelaten, maar moet samen met het Nederlandstalig gedicht worden aangeboden. Afmeting: het gedicht moet in een A5-formaat passen (voor de bloemlezing) en in Times New Roman 11 (interlinie enkel) worden toegestuurd aan landtsheer@yahoo.com. Korte gedichten liefst met interlinie anderhalf. Verdere info ivm bloemlezing en activiteiten hieraan verbonden volgt later.

Patricia De Landtsheer - coördinator

Geen opmerkingen: