Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

11 november 2012


11 november

helden, geloof me, zij dragen
geen helm: zij worden door
vragen ontwapend

speld geen klaproos op je mouw
de velden waren van prikkeldraad
en kraters, van modder en rat

en dan de brand in de kelen,
de brand in de ogen:
het mosterdgas

geloof me, een held die houdt het
bij brieven, die schrijft de keizer aan
en een oproep zal hij verscheuren

en dan de staak, de paal, het peloton
op een rij dat richt op het hart: daar
staan de helden, als toortsen, ja

zij bezweken maar zwijmelden niet
over dappere moorden: zij schreven
hun woorden van protest,

zij weigerden en van hun weigering rest
geen spelden van klaprozen, geen velden
van leuze en leugen: alleen de balk
van de maarschalk - alleen dit geheugen:

zij bezweken om de dwaasheid te bezweren
zij stonden voor de vuurkracht van geweren
als bloedende toortsen in de nacht

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: