Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

11 april 2012


impromptu 2

sla een toets aan
hoor de tonen stromen

een bos zonk onder water
en nog rukt een windstoot
aan de bomen, de twijgen
bewegen als wilde wieren

zo raast het in je aders:
een Chopin zit er te hameren,
zoekt een melodie, een zwier
die kan verzoenen

je leeft met de linden mee,
het manshoge riet en eeuwig
zingen de populieren: eeuwig,
dame, duurt niet lang

je slaat niet met een vuist
op tafel, je schreeuwt het niet
in bange vloeken uit

alleen een vinger op
vergeeld ivoor, alleen
gepingel op zoek
naar harmonie

jouw bos zinkt weldra
onder water, je dromen
dragen dit beeld:
kruinen die wiegen
op een bodem, een schuil-
hut als een bootje verzonken

en dan na het bonken de zwier
die kan verzoenen, de schone toon
die alles heelt

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: