Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

10 april 2012


Vriend
            voor Fernand Florizoone

Wanneer de avond valt de maan
schroomvallig de zon vervangt
het licht plaatsmaakt voor duisternis
maak ik het bilan op van mijn dag

en iedere keer maak jij deel
uit van mijn overpeinzingen
vriendschap is als liefde zonder
vleugels zij is de balsem op

de wonde de spoedarts voor
tegenslag uitkijktoren op
de toekomst en indien je merkt
dat ook je geliefde dezelfde

gevoelens deelt is iedere dag
een meevaller iedere
volgende morgen uitzicht op
zaligmakend welbehagen.

Thierry Deleu

Geen opmerkingen: