Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

7 maart 2012


zuil

hoeveel doden kan men aan
voor de dood een heimwee
wordt, een liedje dat men neuriet?

overleven is opstandig zijn,
de tijd omkeren als een afgedragen
jas, want door het verleden
wil je lopen aangekleed
met een vergeten naam

de naam waarmee een moeder
jou heeft toegesproken
toen je met de krullen
van een schaap in haar schoot
lag weggedoken

vader, moeder zult gij eren
dat heb je ooit op school geleerd
je blijft de woorden reciteren
tot ze opstaan als een zuil
waarin je moet graveren

het is jou ooit bevolen:
teken hun beeltenis in steen
zodat wind en regen ze niet deren
en weer zijn ze jou verschenen
het grind knarst onder je zolen

zoals in dat ijzig verleden
toen je aan hun steen hebt geloofd,
gehoopt en gebeden
zoals een geneuried heimwee
een verrijzenis belooft

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: