Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

10 januari 2012


voor Hervé en Thierry, de critici

zorgzaam heb je mijn woorden
uitgeplozen zoals we vroeger
samen om de tafel zaten
en erwtjes dopten en dropten
in een kom

we kozen eetbaarheden
zoals Douwes Dekker
heeft geschreven: met vreugde
om wat we zelf hadden geplant

week mijn woorden, maak
ze zacht verteerbaar, bespreek
ze zachtmoedig zoals we waren:
geduldig in de avond

men moet een tuinder zijn
om een tuinder te begrijpen:
de geuren van de grond,
het koordje dat spande
bij het zaaien, het koor
van spreeuwen op de draden
die gonsden van een gesprek

vriendelijk heb je mijn woorden
besproken als een die de seizoenen
kent, het omwoelen van de aarde
voor men kan dromen van oogst

zo zaten we toen aan tafel
als jonge priesters om een altaar:
onze god was maar een erwtje
maar onze godsvrucht was het hoogst

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: