Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

6 januari 2012

Reactie op Nieuwjaarsbrief Frans DepeuterVriend Thierry,

Ik wens geen exegese te schrijven van het ‘geleuter van Depeuter’. Ik beperk me tot twee details die representatief zijn.

1. 
Dat Kristien Hemmerechts in de Cogels-Osylei woont heeft te maken met Herman de Coninck die daar een woning heeft kunnen aankopen toen die helemaal verwaarloosd was. Ook andere kunstenaars hebben dat toen gedaan. Hun woningen zijn intussen opgeknapt zodat deze schitterende laan er nu inderdaad ‘poepchique’ uitziet. Betekent dit dat al wie zich links voelt, nu maar moet ophoepelen? Bij mijn weten heeft links geen gelofte van armoede afgelegd. Ik zou een polemiek kunnen beginnen over de miljoenen christenen die deze evangelische imperatief aan hun laars lappen: ‘verzamel geen schatten op aarde’. Maar ja, uit de bruiloft van Kana kun je eventueel afleiden dat ook de profeet Jezus behoorde tot ‘la gauche caviar’.

2. 
Depeuter beweert dat geen enkele Waal Hugo Claus kent. Ik heb na de dood van de meester op de RTBF een indrukwekkende documentaire gezien die getuigde van een grote kennis van zijn werk en een diep respect voor zijn persoonlijkheid en kunstenaarschap. Mocht Depeuter tot eenzelfde respect in staat zijn, hij zou met Heibel een tweetalig nummer presenteren met gedichten van onze francofone collega’s. Ik bestel bij voorbaat zo’n nummer, mocht het ooit verschijnen.

De tekst van Depeuter is een aaneenrijging van clichés en karikaturen (ook van de Groenen); als dit illustratief is voor het niveau van ‘Heibel’ dan kunnen hun subsidies beter aan andere publicaties worden besteed, bijvoorbeeld aan e-magazines.

Ter info: ik heb nooit een partijkaart gehad tenzij van de Volksunie, een lidkaart die mij cadeau werd gedaan door mijn vader toen ik 18 was. In die tijd zaten er nog eerbiedwaardige linkse denkers bij de Volksunie zoals Maurits Coppieters, vandaag is het Vlaams nationalisme uitsluitend rechts of extreemrechts: het is geel met minstens een bruin randje.
Zoals het scheldproza of ‘geleuter van Depeuter’.

Groeten,
Staf De Wilde

Geen opmerkingen: