Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

7 januari 2012


NIEUWSBRIEF 4de jg., nr. 1

DE 50 MEESTER-DICHTERS VAN
DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE

TWEEDE JAARBOEK
Dichter, uit de hemel gevallen meteoriet…
2011
Overhandiging eerste ex. 2de jaarboek aan schepen Herwig Vollon

Slechts bij overlijden, ontslag of klacht wordt een Meester-dichter vervangen. Een wachtlijst wordt bijgehouden.
De geselecteerde dichters gingen akkoord met de hieronder genoemde modaliteiten en praktische afspraken.

1. De Meester-dichters doen afstand van hun auteursrecht voor het geselecteerde gedicht. Deze overeenkomst geldt enkel voor het jaarboek en dit gedicht. Het geselecteerde gedicht kan overal elders worden gepubliceerd waarbij de dichter zijn auteursrecht behoudt.
2. Daar hij/zij vrijwillig zijn/haar (nieuw) gedicht ter selectie opstuurt, ziet hij/zij ook af van welk honorarium ook en van zijn/haar auteursrecht.
3. De “Meester-dichter” verplicht er zich toe ook van het tweede jaarboek drie exemplaren aan te kopen tegen promotieprijs. Dat engagement wordt per e-mail of brief bevestigd.
Van volgende meester-dichters ontving ik geen overschrijving ten bedrage van 45 + 6 = 51 €:
Lidy De Brouwer
Astrid Dewancker
Patricia Lasoen
Eric Rosseel
Henri Thijs

Rekeningnummer IBAN BE42 0000 9002 1454
BIC BPOTBEB1

.Praktische afspraken:
- Zij die weet hebben van het overlijden van een Meester-dichter brengen asap de organisatie op de hoogte.
- Indien bezwaar wordt aangetekend tegen de upgrading van een dichter(es) tot meester-dichter wordt (worden) de klacht(en) in de schoot van het selectiecomité besproken en de opneming uitgesteld en/of geweigerd. Deze procedure is niet publiekelijk om het genootschap als geheel niet te schaden.
- Op de wachtlijst staan op dit eigenste moment (in volgorde datum verzoek) volgende dichters. De volgorde is echter niet het enige criterium voor selectie: kwaliteit primeert!
  1. Roswitha De Graaf (N)
  2. Suzanita
  3. Luk Vermeulen
  4. Corry van Emmerik-Koenekoop (N)
  5. Frans Mink (N)
  6. Geertruud Otten (N)
  7. Liliane Melis
  8. Maria Seselle
  9. Ghislaine Gilissen
  10. Dries Dehollander
De dichters op de wachtlijst kunnen hun kandidatuur intrekken via mail.


Met dichterlijke groeten,

Thierry Deleu,
voorzitter
Zandzeggelaan 18 - BE 8670 Oostduinkerke

Geen opmerkingen: