Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

19 november 2011


nachtclub In den Hemel

zal ik pauzeren, vroeg
de Dood, hij zat wat op
te lezen – ik had nog nooit van hem
gehoord, toch niet als entertainer

mag ik een glas van u, een schuwe
dame schoof aan tafel, nieuw
in dienst, man verloren
op een heuvel aan een kruis

ik wenkte, men moet grootmoedig
zijn, bedacht ik, het kan ons
allemaal overkomen – ze lachte,
bette de barstjes in haar lippen
met de fletse belletjes van het schuim

hoe ben jij, begon ze, toen
de Dood weer op het podium
klom, gebaarde dat meteen
een gedicht volgde van gewicht

een rijm van cijfers, mij
ontging op wie het sloeg
het magere vrouwtje knikte
schoof haar schouderbandjes weg

besteeg de treden, ik geloofde
mijn ogen niet hoe sierlijk
traag ze zich ontkleedde
hoe graag de Dood haar
opzoog met zijn blik

een rood schijnsel omgloeide
zijn schedel, de grijns zei:
zie dit cijfer, het danst zo
schuchter, bleek als geesten
en bevend als de buik der aarde

mij ontviel de laatste twijfel:
het beste is wat men tot het
einde bewaarde, het grootste
talent ontmoet je in de goorste tent

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: