Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

21 november 2011


clandestien

geloof me, lezers, een dichter zonder
uitgever is een mens zonder papieren,
hij schrijft in het zwart, zijn klanten
zijn clandestien, hackers van een website

een dichter zonder uitgever naait zich
beter de lippen dicht: zijn recht van
spreken is het voorrecht te zwijgen
daarom spreekt hij voor de sprakelozen

hij deelt geen meningen uit, maar
deelt ze mede: met jou, met jou,
met iedereen die vaak een kou

voelt in de hartstreek bij het zien
van beelden – beeld je in:
een dichter mét uitgever die wetten
zou schrijven, zo iemand zegent

de wapens, verkondigt de moord
laat een dichter in de schaduw blijven,
ondergronds als een podpolniki, en

uitgeven samizdat, in eigen beheer
in begeerte naar een moment van
inzicht, een woord dat een donkere
hemel openscheurt en licht brengt
als een gouden regen

toch zijn er lezers die verlangen naar
meer, zij verkiezen het rijm boven de
leugen, zij willen de dichter als minister
daarom is dit gedicht een schaduwkabinet,
het schaduwt onze heersers, volgt hen
op de voet, betrapt hen op heterdaad
bij een flagrant delict

habeas corpus, roept dit gedicht, wij hebben
de vogel gevangen, onze F 16 die een
huwelijksfeest bombardeert

een dichter spreekt recht waar alles krom
loopt, hoe schots en scheef en hoe verscheurd
ook zijn taal mag klinken: laten we de daders in
de ogen kijken en op de gezondheid van hun prooien
drinken – we willen niet wachten op onze beurt

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: