Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

28 juli 2011

Voor Hilde, vriendin op afstand toen en nu

Hilde Sabbe


Met afgewende ogen
                  bij een foto van Hilde

Je afgewende ogen knijpen
alsof je jezelf in ballingschap,
je blik ontwijkt gelouterd het
zicht van blote, geblinddoekte

mannen in vale, bleke beelden,
je staat voor onmogelijke keus
je zoekt naar het tijdloze woord
dat meester en knecht verzoent,

ik lees wanhoop, als gesluierde
vrouwen kijken, je zoekt tussen
getaande macho’s naar poëtisch
vermogen, je ogen verraden

gêne, je golvend haar paarden
in galop weg van werkelijkheid,
geen spier in je gezicht verraadt
je vurig verlangen naar romantiek,

in jouw bedeesde droom is slechts
plaats voor de ridder op het
witte paard, ik hoor gedruis
in de verte, houd moed, prinses.

Thierry Deleu

Geen opmerkingen: