Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

1 augustus 2010UITNODIGING

Zaterdag 14 augustus Van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 269/271 17u00
Feestelijke presentatie Het Markdal en Plein Air. Pien Storm van Leeuwen voert het woord en overhandigt het eerste exemplaar aan Tjerk Westerterp.

Dichterlijk verpozen in het Markdal
Al vanaf de vroege Middeleeuwen behoorden veel van de landerijen in het Markdal ten zuiden van Breda tot de bezittingen van de Abdij van Thorn. Dit stif kende vrije kloosterregels en werd bewoond door dames van hoge adel.
Naast hun religieuze plichten wijdden de stiftdames zich aan wetenschap en literatuur. Zij musiceerden, tekenden en schilderden. Nu en dan bezochten zij hun hoeves in het Markdal.
In later eeuwen werden door adellijke heren, verbonden aan het hof van Breda, buitenplaatsen langs de rivier gebouwd als jacht- of lustslot.

Geïnspireerd door het bijzondere natuurgebied en zijn rijke historie, nam Lilian Joosen vijf jaar geleden het initiatief om in het Markdal een Plein-Air te organiseren, een kunstmanifestatie waar men schilders en plein-air, in de open lucht, aan het werk zou kunnen zien.
Enthousiast belde ze me met de vraag of ik wellicht een aantal dichters zou kunnen benaderen om te velde poëzie voor te dragen.
De eerste Plein-Air in 2006 was al direct een groot succes. Schilders, dichters en ook enkele performers kleurden het Markdal temidden van honderden bezoekers.

Nu de manifestatie voor de vijfde maal wordt georganiseerd, willen we dat vieren met een lustrumbundel.
Dit boekje bevat gedichten en foto's die een impressie geven van het Markdal en Plein-Air.

Pien Storm van Leeuwen

De lustrumbundel Markdal en Plein-Air bevat 40 pagina's full colour met foto's en gedichten.
De bundel is samengesteld door Pien Storm van Leeuwen en de foto's zijn van Jan Willem Storm van Leeuwen.
Een uitgave van Stichting Trajart in samenwerking met Uitgeverij Ceedata,
ISBN 978 90 71497 407
Verkoopprijs  € 7,50

Markdal en Plein-Air biedt niet alleen een impressie van het bijzondere natuurgebied langs de rivier De Mark ten zuiden van Breda, maar ook van schilders, dichters en performers die zich door zijn natuurschoon laten inspireren tijdens de jaarlijkse Plein-Air.

In het boekje zijn gedichten te vinden van Y.N., Kees Hermis, Olaf Douwes Dekker, Maarten van den Elzen, Bauke van Halem, Frans A. Brocatus, Kees van Meel, Jasper Mikkers, Marianna Geraci, Marije Kos, Herbert Mouwen, Pien storm van Leeuwen en Arta Verdonk. Een aantal van de gedichten zijn speciaal voor het Markdal geschreven.

Geen opmerkingen: