Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

1 augustus 2010

VLAAMSE EN NEDERLANDSE DICHTERS IN HET ENGELS VERTAALD IN

POPPIES AND CHAMBER MUSIC


ONDER WIE DRIE WEST-VLAMINGEN:
Thierry Deleu (Oostduinkerke), Jenny Dejager (Lo-Reninge) en Fernand Florizoone (Koksijde)

Samenstellers: Hannie Rouweler en Thierry Deleu
door Claus-vertaler John Irons

10 Vlaamse en Nederlandse dichters werden geselecteerd door Hannie Rouweler en Thierry Deleu voor de Vlaamse Demer Uitgeverij. De gedichten werden in het Engels vertaald door John Irons.
John Irons (b. 1942, England), poet and translator, studied French, German and Dutch at Cambridge University. He has translated a wide range of poetry by Dutch, Danish, Norwegian and Swedish poets. He has lived in Scandinavia since 1968 and at present resides in Denmark.

Een prestigieuze bundel met gedichten van Fernand Florizoone, Jenny Dejager, Paul Gellings, Thierry Deleu, Marleen De Smet, Joris Iven, Bert Bevers, Roger Nupie, Albert Hagenaars en Hannie Rouweler.
De 10 dichters zijn één voor één gelauwerde poëten in binnen- en buitenland.

Fernand Florizoone werd in 1925 geboren te Veurne in de Westhoek, waar de grote Florizoone-familie al woont van in de 16de eeuw. Hij studeerde aan het Klein Seminarie van Roeselare en was bijna 40 jaar lang opvoeder-bibliothecaris aan het Koninklijk Atheneum van Veurne. Hij debuteerde als dichter in 1955 met In de branding.
Florizoones werk werd vertaald in vele talen, opgenomen in bloemlezingen en meermaals bekroond met o.a. de J.L. De Belderprijs voor Poëzie (1977), de Poëzieprijs Stad Blankenberge (1986) en de vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs 1982 - 1986 van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde (1987).

Jenny Dejager publiceerde vier gedichtenbundels: De smaak van stilte, In vlindervlucht naar de regenboog, Twee voetstappen later, Naast de liefde.
Gedichten en verhalen van haar werden opgenomen in verschillende literaire tijdschriften, bloemlezingen en op het internet. Roman en vijfde bundel zijn in opmaak.

Thierry Deleu is eredirecteur secundair onderwijs van de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs in Tielt (1988-2000). Van 1995 tot 1999 was hij attaché op het onderwijskabinet van Vlaams minister Luc Van den Bossche en Eddy Baldewijns.
Hij is co-auteur van enkele leerboeken Nederlands ten behoeve van het beroepsonderwijs, onder de titel Ons Taalboek (1968-1972).
Thierry Deleu is vooral bekend als dichter (liefde, dood, erotiek en natuur), romancier, essayist en biograaf.
Op 3 december 2008 werd het eerste jaarboek van “De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee”, Hoe de dichter zich een weg geselt tegen wind…, voorgesteld in het gemeentehuis van Koksijde.
Zijn zesde roman, Liefde en dood op Sint-André, verscheen in december 2009.
In voorbereiding: Schoon volk in de hemel (essay), Meeuwen in bloot onderlijf (De Oostduinkerkse gedichten) en de roman Niets is wat het lijkt (2011).

Thierry Deleu en Hannie Rouweler selecteerden op kwaliteit en originaliteit. Leeftijd, man/vrouw, afkomst speelden hierbij geen rol. Uit de geselecteerde namen kun je opmaken dat naast bekende (lees: gelauwerde) dichters ook opkomend talent werd opgenomen.
Wie de vele (verzamel)bundels die verschijnen overziet, kan het niet ontgaan dat de meeste van deze bundels hun keuzes maken aan de hand van andere criteria dan poëticale. Zo zijn er die pretenderen niet op stijl of programma te selecteren maar alleen op een meestal niet nader omschreven begrip van “kwaliteit”, bundels die vooral selecteren op leeftijd, bundels die een overzicht geven van de poëzieproductie van een bepaald jaar, en een eindeloze stroom themabundels die selecteren op buitenpoëtische thema's en ga zo maar door.

Zij hebben gekozen, maar ze hadden geen strategische bedoeling. Poppies and Chamber Music heeft gegrasduind in een poëtisch veld dat zich uitstrekt over Vlaanderen en Nederland. John Irons stond in voor de Engelse vertaling.

POPPIES AND CHAMBER MUSIC
Copyright: alle auteurs, ieder voor eigen bijdrage
Samenstellers: Thierry Deleu en Hannie Rouweler
Demer Uitgeverij, België
http://www.lulu.com/content/6452614
Illustratie: schilderij Herman Maes
Eerste editie: 2010
ISBN: 978-90-813070-8-6
Website boek: http://www.lulu.com/content/6452614

Het boek heeft hetzelfde formaat als Klaprozen en Kamermuziek - Tien dichters uit Nederland en Vlaanderen, Demer Uitgeverij, die in 2010 is verschenen. http://www.lulu.com/
http://www.lulu.com/content/6452614

Het boek kost 15.00 €. (17 € incl. verzendkosten).
Je kunt bestellen via Hannie Rouweler:
- 001-4253999-43 t.n.v. J.R.M. Rouweler, Diepenbeek (voor België)
- 3424272 t.n.v. J.R.M. Rouweler Diepenbeek, België (voor Nederland)

Geen opmerkingen: