Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

27 juli 2010

KOKSIJDSE ROOSVan Baldjes duin tot poldervoor
in 't Blote
zee en meeuw roepen ons toe
een Blekkerhoog geluk,
een kinkhoorn overvloed,

Koksijdse roos
aan Vlaanderens kust
de bronzen danseresjes
dansen
een zachte zeezoen
wijl in schelpen
hun speelsheid ruist.


SPREEUWEN

Twee spreeuwen
schrijven danstekens in het gras

ik lees namen die bewegen,

plots vliegen ze op,
frazelen een vergezicht op de nok
en trekken verder
naar andere tuinen van Vivaldi.


LENTE 2000

zij kleurt de tijd in alle talen,
haar gestalte is als trilwindriet,
haar klaarte voelt viltzacht aan,
ontvouwt eenvoud in abundantia,
zij tilt mij in het crescendo
van de leeuwerik,

zij is
geur van God.

Fernand Florizoone

Geen opmerkingen: