Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

30 juli 2010

Aankondiging

Demer Uitgeverij heeft het genoegen een nieuw boek aan te kondigen:
(verschijningsdatum: november 2010)


Gesprekken met Willem M. Roggeman –
Een schilder met woorden

Guy van Hoof

(paperback, 56 blz)
Het boek bevat 6 gesprekken, interviews, van Guy van Hoof met Vlaams dichter, auteur, literair journalist, die zijn sporen heeft verdiend in de hedendaagse literatuur. Hij neemt hierin een aparte plaats in.

De interviews zijn een terugblik op zijn literair leven, de vele ontmoetingen met dichters en auteurs in België, Nederland en het buitenland.
Zijn grote liefde voor de schilderkunst komt steeds terug in alle gesprekken.
Ook geeft hij een inkijk in zijn opvattingen over de verhoudingen tussen Nederland en België (Vlaanderen).

Zeer veel andere thema’s komen aan bod.
Voor wie geïnteresseerd is in het veelzijdig oeuvre van Willem M. Roggeman, is deze uitgave een aanwinst!

Hoewel Roggeman jarenlang werkte als literair journalist, - dit vak met groot vakmanschap beoefende, - wordt hij nu zelf uitgebreid geïnterviewd. De door Guy van Hoof gestelde vragen zijn helder en scherp geformuleerd, to the point.

Website boek: www.lulu.com/content/9144270
Boekprijs: € 15.
"Een schrijver moet zijn hele leven studeren. Meer nog dan een dokter, een apotheker of een advocaat moet hij de nieuwe ontwikkelingen binnen zijn vak, de evolutie van de wereldliteratuur volgen om hieruit te halen wat voor hem bruikbaar kan zijn om een eigen, strikt persoonlijk, eigenzinnig oeuvre naar een steeds hoger niveau op te voeren.”
Dit is één van de uitspraken van Willem M. Roggeman tijdens de zes gesprekken, die Guy van Hoof met hem heeft gevoerd. Nieuwe aspecten van deze auteur, die blijk geeft van een grote eruditie, vooral in de langere gedichten, die hij onder de titel Geschiedenis heeft gebundeld en waarvan volgend jaar een complete verzameling in Russische vertaling zal verschijnen.

U kunt zich nu alvast laten intekenen bij Demer Uitgeverij.
Het boek is verkrijgbaar vanaf 10 november en zal per post worden verzonden worden voor € 17.

Met vriendelijke groeten,
Hannie Rouweler
Demer Uitgeverij
info@demerpress.be
http://www.demerpress.be/

Geen opmerkingen: