Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

11 juni 2010


VOORUITBLIKVooruitblikken in het verleden,
dagen voor Lichtmis toen ik school
liep in moeders schoot, aan vader
dacht die op wacht zijn oog liet vallen

op een engel zonder lijf en met
haar de brug naar vrijheid overstak,
een bom raakte haar hiel, ik schrik op
als vader in de handen klapt,

ik wil naar hem toe, val halfweg
op de koude keldervloer, niemand
kijkt op, vader is ontroerd, over
de brug hangt mist, rookpluimen

uit de kazematten vertroebelen
het zicht op droom en werkelijkheid,
het huis naast ons ligt in puin, de buur
snikt stil, een slaapbol in de mond.


Thierry Deleu

Geen opmerkingen: