Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

5 juni 2010

70 jaar geleden: februari 1940

1 februari 1940

Militair-Europa-Oostfront-Scandinavië
- Sovjet troepen openen het offensief op de Karelische landengte.
Politiek
- Kyosti Kollio (voorzitter Finse parlement) zegt dat zijn land bereid is tot een vredesverdrag met de Sovjetunie.

2 februari 1940
Militair-Azië
- Japanse troepen bezetten Pinjang in de provincie Gwangxi (China).

3 februari 1940
Militair-Europa-Westfront
- De Duitse Luftwaffe bombardeert de Britse kust tussen Tyne en Norfolk en brengt daar 14 schepen tot zinken.

4 februari 1940
Militair-Azië
- Japanse bombardementen brengen veel schade toe aan het treinverkeer tussen Haiphong en Koenming (China).
Politiek
- De Balkan-Entente wenst neutraal te blijven.

5 februari 1940
Militair-Europa-Oostfront-Scandinavië
- Het geallieerde opperbevel besluit 3 à 4 divisies naar Noorwegen te sturen, Finland te helpen en de Zweedse ertsmijnen rondom Gällivare te bezetten.

6 februari 1940
Politiek
- De Nederlandse regering maakt plannen voor de bouw van 3 slagkruisers en de modernisering van de marine haven Surabaja te Java (Indonesië) bekend.
- De Nederlandse opperbevelhebber Reijnders krijgt eervol ontslag en wordt opgevolgd door generaal H.G. Winkelman.

8 februari 1940
Militair-Europa-Oostfront-Scandinavië
- Sovjetbronnen melden de verovering van diverse forten in de Finse Mannerheimlinie.

11 februari 1940
Geboorte van onze eindredacteur

12 februari 1940
Holocaust
- De eerste deportaties van Joden uit Szczecin (Polen) naar Lublin vinden plaats.
Militair-Europa-Middellandsezee
- De eerste Australische troepen arriveren in Suez (Egypte).
Politiek
- Duitsland en de Sovjetunie tekenen een economisch verdrag.

14 februari 1940
Militair-Maritiem
- De Britse koopvaardijvloot in de Noordzee wordt bewapend.

15 februari 1940
Militair-Maritiem
- De Duitse Kriegsmarine maakt bekend dat zij Britse koopvaardijschepen als oorlogsschepen zal beschouwen.
- De Britse regering biedt aan elk neutraal schip te konvooieren ongeacht de bestemming.

16 februari 1940
Militair-Maritiem
- Het Duitse bevoorradingsschip Altmark wordt door de Britse torpedobootjager Cossack in de Jösenfjord in Noorwegen geënterd, waarbij ruim 300 Britse krijgsgevangenen worden bevrijd.

17 februari 1940
Militair-Azië
- China meldt een verpletterende nederlaag van Japanse troepen nabij Nanning.
Politiek
- De Zweedse regering weigert militaire steun te geven aan Finland.

18 februari 1940
Militair-Azië
- Chinese autoriteiten melden dat Japanse troepen zijn geland op het schiereiland Leidzjow (China).

23 februari 1940
Militair-Maritiem
- De geallieerden stellen een blokkade in van de Noordelijke IJszee om te voorkomen dat Duitsland hoogwaardige ertsen importeert.

24 februari 1940
Militair-Europa-Westfront
- Het definitieve plan voor de operatie Fall Gelb is gereed.

25 februari 1940
Politiek
- Op een conferentie in Kopenhagen verklaren de Scandinavische landen zich neutraal in het Fins-Sovjet conflict.

26 februari 1940
Politiek
- De Amerikaanse neutraliteitscommisie legt sterke beperkingen op aan schepen van oorlogvoerende landen binnen de terrotoriale wateren van Amerika.

27 februari 1940
Militair-Europa-Oostfront-Scandinavië
- Moskou meldt de eerste Sovjet overwinning sinds Kerstmis aan het front in Noord-Finland bij Petsjenga.

28 februari 1940
Militair-Europa-Oostfront-Scandinavië
- Sovjettroepen zijn Viipuri (Finland) tot op 10 km genaderd.
Politiek
- De Sovjetunie geeft Finland 48 uur om op de vredesvoorstellen in te gaan.

29 februari 1940
Politiek
- De Franse regering revalueert de goudvoorraad om de oorlog te kunnen betalen

Geen opmerkingen: