Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

30 april 2010
MINNELIEDEREN van Hendrik van Veldeke

hertaling door dichter/vertaler JORIS IVEN


Deze bijzonder originele en unieke tweetalige uitgave (104 blz) is v.a. heden te bestellen bij Demer uitgeverij.
€ 16,00

Publicatiedatum: juni 2010.
Minneliederen van Hendrik van Veldeke hertaald door de dichter/vertaler Joris Iven. Hendrik van Veldeke, die leefde in de tweede helft van de twaalfde eeuw, is de eerste dichter die we bij naam kennen in de Nederlandse literatuur. Hij wordt ook gerekend tot de Duitse literatuur, omdat hij leefde en werkte in het grensgebied van de twee taalgebieden. In de Duitse literatuur wordt Veldeke gezien als een grondlegger in de hoofse literatuurtraditie van het Heilig Roomse Rijk (962-1806). Wanneer Hendrik van Veldeke is geboren en wanneer hij is gestorven, is niet precies bekend. Over zijn levensloop is al bij al weinig bekend. Algemeen wordt aangenomen dat hij vóór of omstreeks 1150 is geboren. Dat wordt afgeleid uit het feit dat hij literair actief was vanaf de vroege jaren zeventig van de twaalfde eeuw.

Joris Iven hertaalde zijn gedichten op een hedendaagse, moderne wijze. Tweetalige uitgave.

Website boek:
http://www.lulu.com/content/8633888

Euro 18 (inclusief verzendkosten)
Bestellen: info@demerpress.be of hannierouweler@telenet.be

LEZINGEN OVER VAN VELDEKE:
De auteur geeft lezingen over Van Veldeke en is hiervoor rechtstreeks te contacteren.
Joris.iven@telenet.be

Demer Uitgeverij
http://www.demerpress.be/

Geen opmerkingen: