Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

17 maart 2010

Gedicht van Tine Hertmans

gedicht voor een dode poes


het kwam genadeloos
en hard
de dag bleef grauw
en roerloos hangen
verdriet vermengd
met oeverloos verlangen
naar wat nooit
meer komen zou
ik bleef achter zonder jou,
wanhopig en verward

ik hoorde weer je
pootje tikken op de ruit
omdat je binnen wou
ik voelde weer je
fijne natte snuit
zich ronkend nestelen
in mijn door koorts
geklitte haar,
want wijl ik mijn ziekte
onnoemelijk bevocht en
schamel restjes warmte zocht,
mijn poes, mijn troost,
was jij toch daar

je vacht was zijde
en je ogen vonkten vuur
'k was niet alleen
in menig pijnlijk uur,
totdat een mens
die doden tot een
passie had verheven,
zich aan je tenger leven
heeft vergrepen

tine hertmans

Geen opmerkingen: