Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

16 maart 2010

The Knights of the Razorblades


Beste vriend,
Lieve vriendin,
Geacht lid van “The Knights of the Razorblades”,

Je bent blijkbaar je eerste enthousiasme kwijtgespeeld. Daar kunnen vele redenen voor zijn.

- Een eerste die bij mij opkomt: de nieuwte is er af! Je bent (te) lang uit het ei, de kinderbroek is al jaren uitgedaan, de storm- en drangperiode is over, nieuwe bezems worden vlug oud.
- Of je verwart je edele titel met status, met een verdienste waarvoor je geen inspanning (meer) moet doen, de referentie en de buit zijn binnen, bij dit soort van mensen bestaat er geen inspanningsverplichting.
- Misschien werd jij (licht)geraakt door de kritiek van derden die jou wezen op verwantschappen die er niet in die mate zijn.
- Had jij meer verwacht van het initiatief? Zo ja, doe dan aan zelfkritiek in zijn puurste vorm. Is het niet naar je zin, doe er dan iets aan!
- Of zijn er onderhuidse ruziën?

“Waarom verschijn je nooit (meer) op tornooien? Waarom zie ik jouw vaandel niet meer, je schild, je (zege)kreet? Zijn er foute afspraken gemaakt? Of voel je je niet meer thuis bij dichters en andere kunstenaars? Of andersom?”

Reageer op de website van ons genootschap. Doe het eerlijk en vooral: doe suggesties. Maak op- en aanmerkingen op onze principeverklaring. Op onze statuten. Op onze werking. Op de site zelf.

De stichters van ons genootschap zullen al je suggesties en je ongenoegens onderzoeken. Zij hebben er alles voor over om een revival te krijgen.

Derek van ’t Gulle Zand,
Meester-Ridder van het Rozenscheermes

Geen opmerkingen: