Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

9 maart 2010

Gedicht van Hannie Rouweler

WEERKAATSING VAN STILTE


De zon staat recht op het raam.
In de stralen valt een schaduw op het
lichaam van een slapende man.
Ik zie hem beter. Nu een vogel er dwars

doorheen vliegt op het meest onverwachte
moment. Deze draait zich niet meer om.
De buik beweegt op en neer terwijl de ademstoot
van een lage winterzon onafgebroken over glas glijdt.

De tijd verdampt in vlekken die bij het schoon wassen
bleven plakken. Als rondtollende stilstaande
gedachten in hetzelfde hoofd dat nog slaapt en niet
weet dat iemand naar boven gaat, zachtjes de trap op

sluipt, zich laat verleiden in het witte scherm dat elk
verlangen terugkaatst in schijnbaar moeiteloze woorden.
Halve zinnen. Vluchtpogingen van onaffe beeltenissen.
Het tergend langzaam krassen op gehavend papier.

(HR)Geen opmerkingen: