Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

4 juni 2009

Het Prieeltje - Nieuwsbrief juni 2009

* NIEUW NETBOOK NUMMER 61:

HET GELAAT VAN DE ZEE
door Adonis

vertaald naar het Engels van Kamal Abu-Deeb door Henri Thijs


Adonis is de nom de plume van Ali Ahmed Said die in 1930 werd geboren in Al Qassabin in Syrië uit een familie van boeren en als oudste zoon van zes kinderen. Reeds op de leeftijd van negentien nam hij de schuilnaam aan van Adonis (soms ook gespeld als Adunis) naar de Griekse god van de vruchtbaarheid in de hoop dat dit de publicatie van zijn gedichten in kranten vlugger kon bewerkstelligen. Ofschoon zijn familie materieel niet in staat was hem school te laten lopen, leerde zijn vader hem poëzie lezen en de Qu'ran en begon hij zelf gedichten te memoriseren tijdens zijn arbeid op de velden. Amper 14 jaar oud droeg hij een gedicht voor voor de president van Syrië die toevallig op bezoek was in een naburige stad. Danig onder de indruk van de lezing bood de president hem een gunst aan door hem te laten school lopen in een door de Fransen gerunde middelbare school, waarna hij filosofie kon studeren aan de Universiteit van Damascus. In 1956, na een vol jaar in de gevangenis te hebben gezeten voor zijn politieke ideeën en activiteiten, ontvluchtte hij Syrië voor Beiroet in Libanon. Daar vervoegde hij een levende gemeenschap van artiesten, schrijvers en bannelingen in Beiroet en werd hij mede-oprichter en uitgever van "Sh'ir", en later ook "Muwagaf", beide progressieve bladen over poëzie en politiek. Hij liet het hier niet bij en ging even later verder studeren aan de St. Jozef-Universiteit van Beiroet om daar een Staatsdoctoraat te behalen in 1973.
Al vlug werd hij beschouwd als een van de grootste levende dichters van de Arabische wereld en schreef in een ijls tempo talrijke dichtbundels bij elkaar.
Naar ons weten werd van de auteur zeer weinig vertaald in het Nederlands, des te meer echter in 't Frans en vooral in 't Engels.

Henri Thijs sprokkelde uit verschillende bundels enkele gedichtencycli bij elkaar en verzamelde ze onder de naam van HET GELAAT VAN DE ZEE. Een zeer markante bundel die ons een indruk geeft van een van de grootste wereldauteurs op dit ogenblik. De bundel kan worden geraadpleegd op de gebruikelijke wijze door te surfen naar www.hetprieeltje.net , klikken op NetBooks en scrollen naar nummer 61. Of directer door de volgende link aan te klikken: http://www.hetprieeltje.net/netbook61/index.html

In het internationaal E-Zine HET OOG VAN DE ROOS (www.hetoogvanderoos.be) schreef Eric Bolle een uitvoerige inleiding tot het werk van deze auteur. Voor de liefhebbers een ware must!

www.henrithijs.com
www.hetprieeltje.net
www.hetoogvanderoos.be
www.muzenkoeriertje.org

Het Prieeltje Online, Digitale Poëzieuitgever, www.hetprieeltje.net

Geen opmerkingen: