Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

26 juni 2009

GEDICHTEN 19.

HET LEVENSMENU

Beschouw héél het Leven,
als een goed restaurant,
waar je, dank zij je Ouders,
bent aangeland !

Geniet van “ de soep”
na een uitgebreid “ entrée”,
en vul er gerust àl uw jeugdjaren mee!

Kies dan “ de hoofdplât”,maar:
laat d’ anderen het ook doen,
en blijf er van lusten tot aan je pensioen !

Denk nu maar niet:
“Nu is het gedaan”,want,
feitelijk begint nu het vrije bestaan !

Zet U eens rustig, en
kijk ook eens rond, want:
altijd maar eten, is niet gezond !

Laat U toch niet steeds maar serveren,
zonder, van tijd, ook te tracteren!

Drink iedere dag een goed glaasje wijn:
zo goed als ie is, kunnen
uw dagen nog zijn!

of, iedere dag, ’n goed “ pousse café”,
met ééntje ,per dag, doet g’ er jaren nog mee!

En als je dan ooit het restaurant toch verlaat:
wil dan vooral dit niet vergeten!
Wens nog vooraf, aan àl wie nog komt,
en, voor dat je gaat:
SMAKELIJK ETEN !!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
uit “ gedichten gedachten gezegden “ jozef engelsGEDICHTEN 15

TOT MORGEN !

Als levensherfst je haren grijst,
en niemand naast je U nog prijst,

als, voor U, de zon niet schijnt,
zelfs je geheugen wat verdwijnt!

Als je ’t alléén nog wat kan zoeken,
bij T. V. of in wat boeken…
vermits niemand je komt bezoeken!

Als l a t e r “ N U “is, zo dichtbij,
en niemand staat nog aan je zij:

LAAT DAN TOCH JE HOOFD NIET HANGEN,
aan ziekte of leeftijd U niet vangen!

ZEG TOCH STEEDS TOCH WEER:
T O T M O R G E N,
met of zonder nieuwe zorgen,

Want....
Morgen is:
élke nieuwe dag!
Ik wens dat je het beleven mag !!

TOT MORGEN !!

jef engels
1 9 8 9
°°°°°°°°°

Wie is Jozef Engels?

Geboren te Nijlen ( prov. Antwerpen) op 22 december 1926, als 4de kind van 12.

Was legerofficier tot op ruststelling op 30 september 1977.
Sommige teksten zijn reeds meer dan 40 jaar oud!

Als sociaal vrijwilliger, kwam ik ook tijdens pensioen in contact met jeugd - zieken - ouderen en allochtonen. Dit zette mij ook dan aan het schrijven van toepasselijke gedichten en teksten.

Hoofddoel: positief inspireren – feliciteren - aanmoedigen!
Zo welluidend en duidelijk mogelijk!
Mijn teksten zijn gerelateerd aan “het Leven”: Geboorten – verjaardagen - huwelijk,
Nieuwjaar – jubilea - overlijden.

Dank zij mijn laptop werden mijn teksten verzameld en gebundeld, onder de titel:
GEDICHTEN - GEDACHTEN - GEZEGDEN
kortom: G 3
De publicatie ervan doet mij hopen dat ze de lezer vooral zullen aanspreken en bevallen.

Geen opmerkingen: