Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

18 juni 2009

Den Haag, 16 juni 2009

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900
vanWillem van den Berg en Piet Couttenier

Alles is taal geworden
Nieuw deel van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur komt uit

Vrijdag 19 juni ontvangt Hella S. Haasse in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Kunsten en Wetenschappen in Brussel het eerste exemplaar van het boek Alles is taal geworden. Het is deel vijf van de door de Nederlandse Taalunie nieuw opgezette literatuurgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen. Dit deel gaat over de literatuur in de negentiende eeuw. Het is geschreven door de Nederlandse emeritus hoogleraar Willem van den Berg (Amsterdam) en de Vlaamse hoogleraar Piet Couttenier (Antwerpen).
De titel '...alles is taal geworden!' is ontleend aan een uitspraak van Multatuli. Het boek beschrijft hoe de literatuur zich ontwikkelt in een eeuw die in staatkundig, sociaal en cultureel opzicht onophoudelijk in verandering is. Alle landen zijn op zoek naar een nationale identiteit, ook Nederland en België, die na een korte mesalliance weer hun eigen wegen gaan. Daarnaast zijn het de stromingen van romantiek, realisme en naturalisme die leiden tot nieuwe benaderingen van de letterkunde.
Het domein van de literatuur breidt zich in de negentiende eeuw onafzienbaar uit. Het aantal tijdschriften groeit en de literaire kritiek wordt volwassen. Steeds meer Vlamingen en Noord-Nederlanders brengen literatuur ten gehore en beluisteren die in verenigingsverband. Anderen kiezen juist weer voor het isolement. De individuele schrijver ontstaat, die in deze onrustige tijd is aangewezen op wat taal vermag. De literatoren van Noord- en Zuid-Nederland zoeken toenadering, maar ontwikkelen uiteindelijk toch een eigen profiel.
De Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur is een initiatief van de Nederlandse Taalunie, die in 1997 is gestart met dit project. Het werk zal uit zeven delen bestaan. Met dit deel zijn er in totaal vijf delen verschenen. Deel vier en deel zes volgen nog. Aan het overzichtswerk werken negen prominente Nederlandse en Vlaamse wetenschappers en 26 redacteurs mee. De hoofdredactie is in handen van dr. A.J. Gelderblom (Universiteit Utrecht) en prof. dr. A.M. Musschoot (Universiteit Gent).
De reeks wordt uitgegeven door Uitgeverij Bert Bakker. De distributie in Vlaanderen wordt verzorgd door Standaard Uitgeverij.

Over de auteurs:
Willem van den Berg is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.Piet Couttenier is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven.

Alles is taal geworden
ISBN: 978 90 351 3359 4
Gebonden, 834 pagina’s
Prijs: € 59,95
Meer informatieMeer informatie over de reeks, de auteurs en het project is te vinden op het Taalunieversum. Op deze pagina vindt u ook de inhoudsopgave en een tiental pagina's uit het boek. Ook kunt u contact opnemen met de Nederlandse Taalunie: Martijn Nicolaas, tel. + 31 70 3469548, info@taalunie.org.

Voor informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker (Nederland): +31 20 6241934 of Standaard Uitgeverij (Vlaanderen): +32 3 2857200

Nederlandse Taalunie
De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal en letteren en het onderwijs in en van het Nederlands. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Taalunie is te vinden op www.taalunieversum.org.

Uitgeverij Bert BakkerAfdeling Publiciteit
Herengracht 5401017 CG Amsterdam
Tel. 020-6241934
Fax 020-6225461

Geen opmerkingen: