Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

18 juni 2009

De Vlaams-Nederlandse multiculturele vereniging Concept
schrijft ook voor 2010 haar jaarlijkse
CONCEPT POEZIEPRIJS uit.

De inzending bestaat uit één ongepubliceerd, niet bekroond of op internet geplaatst gedicht van max. 30 regels (titel en interlinies inbegrepen) van max. 50 letters per lijn op A4 formaat.
Het thema is “Toekomst” in de ruimste zin van het woord.

De inzending wordt vóór 1 december 2009 in zesvoud, getypt, verzonden naar: Concept, Kerkofstraat 2, 8480 Eernegem-België met de vermelding “Concept Poëzieprijs 2010”
Er wordt slechts één inzending per auteur aanvaard. Ze is voorzien van een niet eerder gebruikte schuilnaam zodat uit niets de identiteit blijkt. Eigen naam, adres, geboortedatum,
telefoon en e-mail (indien voorhanden) dienen op een A4 in een gesloten enveloppe met op de buitenzijde het pseudoniem, bij de inzending gevoegd.

De jury bestaat uit: Helma Michielsen, Riet De Bakker, Mark Meekers, Eke Veenbrand en Atze van Wieren.

De drie prijzen en de eervolle vermeldingen bestaan uit waardevolle beeldhouwwerken.
De inzenders die geselecteerd en opgenomen worden voor de bloemlezing verplichten zich ertoe ten minste 2 exemplaren af te nemen. Het in te vullen deelnamestrookje vind je bij de volledige versie van het reglement op: www.bloggen.be/markmeekers

Mark Meekers,
voorzitter Concept

Geen opmerkingen: