Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

18 juni 2009


Alles is taal geworden - Van den Berg & Couttenier
Boek over de geschiedenis van de Nederlandse literatuur gedurende de negentiende eeuw. Geschreven door emeritus hoogleraar Willem van den Berg (Amsterdam) en de Vlaamse hoogleraar Piet Couttenier (Antwerpen).

Deel vijf van de door de Nederlandse Taalunie nieuw opgezette literatuurgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen.
In dit deel aandacht voor de literatuur in de negentiende eeuw. De titel '...alles is taal geworden!' is ontleend aan een uitspraak van Multatuli. Het boek beschrijft hoe de literatuur zich ontwikkelt in een eeuw die in staatkundig, sociaal en cultureel opzicht onophoudelijk in verandering is. Alle landen zijn op zoek naar een nationale identiteit, ook Nederland en België, die na een korte mesalliance weer hun eigen wegen gaan. Daarnaast zijn het de stromingen van romantiek, realisme en naturalisme die leiden tot nieuwe benaderingen van de letterkunde. Het domein van de literatuur breidt zich in de negentiende eeuw onafzienbaar uit. Het aantal tijdschriften groeit en de literaire kritiek wordt volwassen. Steeds meer Vlamingen en Noord-Nederlanders brengen literatuur ten gehore en beluisteren die in verenigingsverband. Anderen kiezen juist weer voor het isolement. De individuele schrijver ontstaat, die in deze onrustige tijd is aangewezen op wat taal vermag. De literatoren van Noord- en Zuid-Nederland zoeken toenadering, maar ontwikkelen uiteindelijk toch een eigen profiel.

De Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur is een initiatief van de Nederlandse Taalunie, die in 1997 is gestart met dit project. Het werk zal uit zeven delen bestaan. Met dit deel zijn er in totaal vijf delen verschenen. Deel vier en deel zes volgen nog. Aan het overzichtswerk werken negen prominente Nederlandse en Vlaamse wetenschappers en 26 redacteurs mee. De hoofdredactie is in handen van dr. A.J. Gelderblom (Universiteit Utrecht) en prof. dr. A.M. Musschoot (Universiteit Gent). Het eerste exemplaar van het boek wordt vrijdag 19 juni door Hella S. Haasse in ontvangst genomen in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Kunsten en Wetenschappen in Brussel.

Alles is taal geworden - Van den Berg & CouttenierGeschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900ISBN: 9789035133594
Uitgever: Bert Bakker / Standaard
Gebonden, 834 pagina’s
Prijs: € 59,95

Geen opmerkingen: