Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

28 juni 2008

Geestelijke gezondheid en levensbeschouwing

H.C. Rümke over geestelijke gezondheid en levensbeschouwing

Korte bespreking:
Twee godsdienstpsychologen van de K.U.-Nijmegen schenken ruim aandacht aan de plaats die psychiater Rümke (1893-1967) toedenkt aan levensbeschouwingen in de geestelijke gezondheidszorg. In een tijd waarin de mens door de voortschrijdende (medische) technologie voor steeds grotere ethisch-filosofische problemen gesteld wordt, een goed initiatief.
Rümke, in bredere kring bekend met het godsdienstpsychologische Karakter en aanleg houdt een pleidooi tegen de onduidelijkheid en maakt onderscheid tussen "geestelijke hygiëne" (terrein van de medische psychiaterie) en "geestelijke gezondheid" (terrein van de gezonde mens met eventuele psychische problemen).
Eén van de kenmerken van gezondheid is voor Rümke dat het persoonlijk geloof (normen en waarden) een krachtbron voor de mens vormt. Zijn actuele visie op geestelijke gezondheid komt naar voren in zijn meningen over individu en gemeenschap, over het omgaan met schuldgevoel en over de plaats van de psychiater.
Interessant essay, dat een vrij groot appel doet op algemene ontwikkeling en taalbeheersing.

M. Derhaag-van de Weijer
© NBD/Biblion, 2002-2007

Geen opmerkingen: