Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

17 april 2008

Poëzieroute van Oostduinkerke

Tentoonstelling

Van 5 april tot 26 oktober loopt in het Provinciaal Museum Emile Verhaeren, Emile Verhaerenstraat, 71 te 2890 Sint-Amands de tentoonstelling:

Zij-aanzicht, fascinerende vrouwen rond Verhaeren

Voor deze zomertentoonstelling en de begeleidende catalogus, vertaalde Christina Guirlande, in opdracht van het Provinciaal Museum Emile Verhaeren 23 nooit eerder naar het Nederlands vertaalde gedichten over dit thema uit het zijn werk.

Poëzieroute van Oostduinkerke
Het gedicht "De wals", uit de dichtbundel De Herders van Arcadia van Christina Guirlande werd op de Poëzieroute van Oostduinkerke geplaatst!

P.S.
Het internationaal dichtersgenootschap "De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee" verwondert er zich over dat haar voorzitter en Oostduinkerkenaar, Thierry Deleu, niet werd aangezocht om deel te nemen aan de route.

Geen opmerkingen: