Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

31 augustus 2007

Gedichten Jan Theuninck

"Tyne Cot"

toen jullie
naar het front
trokken
waren jullie
levende helden
en nu
liggen jullie
op de heuvel
waar alleen
papavers bloeien

"Yperiet"

‘s avonds laat
vult een mist
de vallei
zonder te beseffen
verstikt hij ons
als een duistere macht
op de velden
liggen onze lijken
en onder het gras
een bruine aarde.

Poilu

mijn leven is een loopgracht
het water loopt er binnen
als in een zinkend schip
en het krioelt er van de ratten
maar daarbuiten is het een hel

Auschwitz

verast in de oven
ben ik in rook vergaan
de as die overblijft
is diep grauw

Rust...

ik wil weg
uit de drukte
van de stad
en zoek me
een rustig terras
waar ik onder
soortgenoten
kan genieten
van de gedeelde
eenzaamheid

Heren van Macht

machtssysteem zonder moraal
zonder respect voor de burgers
zelfgenoegzaam benedenmaats
weten zij zonder geweten
hoe anderen vernederen
machthebbers groot maakt

"Stalag Zehn B"
de feldwebel werd generaal,
de kampdokter, professor
en wij , joden, het is banaal
wij zijn jood gebleven, zonder twijfel !

© by Jan Theuninck

Geen opmerkingen: