Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

20 juni 2007

't Is godgeklaagd!

Hilaire, Roland, Georges, Jenny, Joris, Ludo, Eric, Annmarie, Marc, Jan,

Is De Geletterde Mens, doorlopend & literair, een eenmanstijdschrift geworden? Nochtans was de start een (wereld)evenement, nochtans was de samenstelling van de redactie veelbelovend! Jong en ouder, jongen/meisje, goeie mix van zoekende en bijna zelfgenoegzame redacteuren, gerenommeerde en geheel onbekende, alles was aanwezig om tot een verrassend e-zine te komen. Verrassend? Ik bedoel nieuw, innovatief, vernieuwend, kritisch. En wat nu met ons literair manifest? Een dood geboren kind(je)? Een vodje papier? Een lege doos? Een regeringsverklaring vanuit de oppositie?
Ik richt mij tot jullie, redacteuren van mijn voeten (grapje), waar blijven jullie bijdragen, jullie creatieve denksels en doensels, jullie gedichten, verhalen, standpunten, oprispingen, foto's, tekeningen?
Ik word het stillekes moe achter jullie aan te zitten, mijn tijd is beperkt, mijn jaren zijn geteld, om mij nog het lot van de hele wereld aan te trekken, ik word ouder dan het gemiddelde (of toch bijna). Neen, dit is echt mijn laatste stuiptrekking: neem jullie pen ter hand en schrijf jullie vingers in een kramp, toon dat jullie kloten aan het lijf hebben (de dames zoeken het hier maar uit), kom op voor de zwakken en de verdrukten in de (schijn)wereld van de literatuur.
Allé, ik wacht weer af en opnieuw in volle verwachting. Och, zorg dat ik alweer niet moet bevallen van een doodgeboren goed voornemen.

Thierry

Geen opmerkingen: