Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

9 juni 2007

De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee

PERSMEDEDELING

De 50 MEESTERDICHTERS van de Lage Landen bij de zee

EXCLUSIEVE CLUB ONDER HET VOORZITTERSCHAP VAN THIERRY DELEU

Reeds 48 Nederlandstalige dichters werden geselecteerd om lid te worden van de exclusieve club “De 50 Meesterdichters van de Lage landen bij de zee”.
Sommigen onder hen hebben hun proefperiode als “solliciterende Meesterdichter” bijna achter de rug. Na deze periode worden zij “Meesterdichter”. Deze eervolle titel kunnen zij dan dragen en eervol gebruiken.

Het zijn (in alfabetische volgorde en niet volgens de datum van hun selectie):
Marcella Baete, Bert Bevers, Beli, Frans de Birk, Annette van den Bosch, John Brookhouse, Marc Bungeneers, Gunnar Callebaut, Frans Claus, Jeannine Debbaut, Lidy De Brouwer, Pierre Declerck, Leni De Goeyse, Jenny Dejager, Thierry Deleu, Luc Demiddele, Ferre Denis, Gwen Deprez, Marleen De Smet, Astrid Dewancker, Germain Droogenbroodt, Corry van Emmerik-Koenekoop, Fernand Florizoone, Ludo Geloen, Hejatomsma, Patricia Lasoen, Paul van Leeuwenkamp, Frédéric Leroy, Cathy Mara, Mark Meekers, Peter Motte, Edith Oeyen, Eric Rosseel, Annmarie Sauer, Maurits Sterkenburg, Pien Storm van Leeuwen, Ina Stabergh, Annemieke Steenbergen, Jet van Swieten, Henri Thijs, Guy Vandendriessche, Yerna Van Den Driessche, Eric Vandenwyngaerden, Jan Van Loy, Dirk Vekemans, Katelijn Vijncke, Pom Wolff, Peter Wullen.

Op het einde van de proefperiode van de 50ste “Meesterdichter” wordt een verzamelbundel op de markt gebracht door Razor’s Edge Edition Gent, ingeleid door Thierry Deleu. Vermits de “solliciterende Meesterdichters” pas na één jaar “Meesterdichter” worden”, kan deze bundel ten vroegste één jaar na de geselecteerde 50ste “solliciterende Meesterdichter” verschijnen.
Welke zijn de voorwaarden om lid te worden van deze exclusieve dichtersclub?
1. Het aantal werkende leden “Meesterdichters” wordt vastgesteld op minimum 5 en maximum 50 leden. Om tot “Meesterdichter” te kunnen worden benoemd dient er onherroepelijk een periode als “solliciterende Meesterdichter” te worden doorgemaakt. Deze periode omhelst één jaar.
2. De sollicitant hoort een goede reputatie als dichter te hebben of als een beloftevolle dichter zijn (h)erkend.
3. De titel van “solliciterende Meesterdichter” wordt verleend aan dichters die, ofwel minstens drie gedichten hebben gepubliceerd in een bloemlezing/tijdschrift/e-magazine, ofwel gelauwerd of geprijsd werden in de Lage Landen. Ze worden geacht de toekomst van het poëtisch patrimonium van de Lage Landen bij de zee te vormen.
4. De aansluiting tot (eerst) de club van de “solliciterende Meesterdichters” en (daarna) tot de club van de “50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de zee” is relatief eenvoudig:
- worden aangeschreven of aangesproken door de voorzitter (en/of een lid)
- voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven opgesomd
- één (tot drie) gedicht(en) opsturen aan de voorzitter: Zandzeggelaan 18-102 te 8670 Oostduinkerke of doormailen aan thierry.deleu@skynet.be
- bij selectie van het (één) gedicht wordt de sollicitant op de hoogte gebracht. Vanaf dat ogenblik is hij/zij “solliciterende Meesterdichter”.
(Persmededeling)

Geen opmerkingen: