Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

7 november 2012Graag vestigt De Geletterde Mens uw aandacht op een nieuwe (tweetalige) uitgave, die een kleurrijk steentje vormt in de mozaïek van de moderne kunst:

MARK MEEKERS, FUSION, 
KUNSTENAARS UIT ZUIDWEST-FRANKRIJK  
ARTISTES PEINTRES DU SUD-OUEST

Gent, 2012, 129 p., 28 ill., 4 kleurenill.

“In deze eerste studie over de internationale schildersgroep ‘Fusion’, die een kwart eeuw geleden in Zuidwest-Frankrijk werd opgericht, toont Mark Meekers hoe deze ‘groene schilders’ de geesten rijp maakten voor de ecologische bewustwording en een terugkeer naar de essentie van het schilderen: kleur en licht.” (Achterplat)
De internationale groep FUSION werd in 1985 opgericht in de Périgord (Dordogne) door twee Vlaamse kunstenaars Marcel Rademakers en Rudy Meekers. Ze hield vijf grensverleggende tentoonstellingen in Frankrijk en zes in België o.a. in het CC. Sint-Agustinuskerk (Antwerpen).
Deze tweetalige uitgave bevat: definitie en concept / luminiscenties (historisch overzicht) / kunstenaars (biografieën) / tentoonstellingen / persartikelen / bibliografie.
MARK MEEKERS, gaf 63 publicaties in boekvorm uit, publiceerde talrijke artikels over kunst en literatuur, gaf talrijke lezingen o.a. over Camille Claudel, Van Gogh, Rembrandt e.a. Hij is “De meest bekroonde Vlaamse auteur” (De Standaard).

RECENSIES


- “Fusion is om velerlei redenen een buiten-gewoon boek, omdat je als recensent het niet in één oogopslag kunt onderbrengen in een genre. Is het een verhaal? Of is het een essay? … Een mee-slepend verhaal over ecologische bewustwording en terugkeer naar de essentie.” ( Th. Deleu)- “Niet Vlaanderen maar Frankrijk zendt zijn Vlaamse zonen uit (…) Mijn sympathie voor dat onderbelichte dat hier nooit voldoende kans krijgt of onder het stof wordt gevaagd!” (Frank De Vos)
- “Het boek Fusion is een totaalpakket geworden, een aanstekelijke portfolio, een mooi verpakte ‘stapsteen’ in het bouwwerk dat Kunst heet.” (Frank Cartsens)- “ Il y a chez tous, une démarche qui tend vers quelque chose de nouveau dans la peinture moderne où l’infini de l’espace de l’univers est repensé. (R. Bariteau, Le démocrate indépendant)

FUSION kan worden verkregen door overschrijving van 22 euro (verzendingskosten inbegrepen) op rekening IBAN BE33 0000 6188 0946, BIC BPOTBEB1 van Marcel Rademakers, Leo Dartelaan 20, 3001 Heverlee, met de vermelding “Fusion”.

Geen opmerkingen: