Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

6 oktober 2012


streling

wie houdt van wie als hij
haar streelt: er is de huid,
er is de hand, er is de ruil-
handel in welbehagen

hij denkt aan opgespannen
zijde, aan marmer dat
zacht werd opgewarmd

zij droomt een adem die
vastheid kreeg en vorm
geeft aan haar lichaam

signalen komen golvend
bij een centrum aan,
een waakzaam ervaren

ze wisselen uit, aanraken
is delen in een stijgende waarde:
beide worden er rijker van
op de ruilbeurs van de tederheid

wie streelt die wordt gestreeld
zoals een zee twee eilanden scheidt
en beide verenigend omspeelt

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: