Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

17 september 2012

Date: 9/16/2012
Subject: "Manifest voor de Poëzie": bundelvoorstelling Den Haag 30/09, om 16u: "Dadaïstische Boekprocessie" & bundelvoorstelling A'pen 7/10 13u13.

Na 25 jaar podia en festivals te hebben afgeschuimd is Philip Meersman vanaf nu ook verkrijgbaar in navulpak met bijsluiter.

Op 30 september 2012 stelt Uitgeverij De Contrabas 'Manifest voor de Poëzie' van Philip Meersman voor in Den Haag. Stichting AB4, Abraham van Beyerenstraat 4, 2525 TG ‘s – Gravenhage (www.abvier.nl). Gastheer is Gilles Boeuf die op datzelfde moment zijn vierde bundel voorstelt.
De voorstelling begint om 16:00 uur.
ACG Vianen zal over Meersman's werk filosoferen en mits toejuiching zelf ook nog wat eigen werk te berde brengen.
Chrétien Breukers, vertegenwoordiger van de uitgeverij, voorziet het geheel van wat blabla waarna Meersman zelf het podium zal bestijgen en met zijn stembanden klanken zal vormen die op het papier werden gedrukt
Aansluitend is er de mogelijkheid om bij een hapje en drankje het Manifest aan te kopen.
De auteur signeert in kleur.

Op 7 oktober 2012 zal Philip Meersman tijdens een "Dadaïstische Boekprocessie" boeken en gedichten meedragen en reciteren van zijn grote literaire voorbeelden Guido Gezelle, Paul Van Ostayen, Tom Lanoye, Antoon van Wilderode, Hugo Claus, Herman De Coninck, Peter Holvoet-Hanssen, Paul Snoeck, Willem Kloos, Richard Minne, Theo Doesburg, Hugo Ball, Sergej Birjukov, Kamenski, Hlebnikov, Peter Waugh, Fjorton, césar Vallejo, Rimbaud, Appolinaire, Shota Iatsvili, William S. Merwin, Mercedes Roffe, e.a.
Hij zal in boetegewaad meelopen achter het eerste exemplaar van zijn dichtbundel 'Manifest voor de Poëzie" en zal vergeving afsmeken voor zijn poëtische zonden van de dode en nog levende (performance) poëten.
Om 13.13 uur start op de Groenplaats in Antwerpen de 'Dadaïstische Boekprocessie' en deze volgt het volgende parcours: Groenplaats, Eiermarkt, Melkmarkt, Lijnwaadmarkt, Voorplein Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal, Grote Markt, Hofstraat, Oude Beurs en Wolstraat.
Deze "Dadaïstische Boekprocessie" is momenteel nog onder voorbehoud van goedkeuring door de stad Antwerpen.
Graag bevestigen indien u mee wil lopen (al dan niet met een boek en/of u daar ook uit wil voorlezen).

Aangekomen in de Wolstraat, zal de "Dadaïstische Boekprocessie" afdalen in de kelders van De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen (www.groenewaterman.be) en verworden tot een klassieke boekpresentatie, van “Manifest voor de Poëzie” waarbij om 14.00 uur ACG Vianen filosoferen over het werk van Meersman.
Chrétien Breukers zal doen wat uitgevers in zulke gevallen altijd doen (of toch niet)
Meersman zelf, gelouterd van zijn poëtische zonden, zal eigen werk brengen.
Aansluitend volgt een receptie waar de auteur aangekochte exemplaren van zijn bundel signeert in kleur.

U kan vooraf reeds inschrijven en uw exemplaar reserveren of bestellen.
Schrijf 15 euro over op rekening nummer van uitgeverij De Contrabas: Op naam van C. Breukers te Utrecht, IBAN: NL73INGB0002694045
BIC: INGBNL2A
Met vermelding van "Manifest voor de Poëzie"

Geen opmerkingen: