Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

4 september 2012


september

een eerste nevel omsluit
het huis, een stille omsingeling

dag nevel, zeg ik, hoe jij
als duizend apen aan de bomen
hangt, de vruchten omwikkelt
met sponzige doorzichtigheid

jij slurpt geluiden zoals
buffels lebberen van een bron
en de kanten van de daken
verzacht jij zodat ze trillend
opdagen uit de nacht

september en de zon
kijkt sip: die botst
op een versperring

doch het is een eerste
nog zomers warm:
een nevel van strelen,
zo een die om je hals ligt
als een moederarm

Staf De Wilde

Geen opmerkingen: