Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

29 augustus 2012


Katrien Ryserhove 

dankt iedereen die al intekende op haar boek 
Zaak: De Zutter

De officiële uitnodiging voor de boekvoorstelling volgt begin september.

Wie nog niet inschreef, kan dit alsnog doen tot en met 1 oktober door 20 euro (25 euro met verzendingskosten) over te schrijven op het rekeningnummer:

979-6267857-13
IBAN: BE08 9796 2678 5713
van 'Het Moment bvba'
Merendreedorp 56
9850 Merendree

Vergeet niet uw adres te noteren!

Ofwel kunt u het boek aankopen op zondag 7 oktober op de voorstelling.
Vanaf 8 oktober kost het boek 25 euro. Het bevat meer dan 150 foto's en documenten, telt 368 pagina's en is volledig in kleurendruk.

(Meegedeeld)

Geen opmerkingen: