Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

14 juli 2012

WIE HET SCHOENTJE PAST, TREKKE HET AAN!


SCHANDE HOE HET VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN DE LITERATUUR STUURT IN DE RICHTING VAN EEN ‘ZUIVER (SCHRIJVERS)RAS’!

SCHANDE HOE LITERAIRE TIJDSCHRIFTEN GESTUURD SELECTIEF TE WERK GAAN OM  DICHTERS/SCHRIJVERS/THEMA’S TE ACCEPTEREN OF TE WEIGEREN!

SCHANDE HOE EEN ‘KLEINE, BESLOTEN GROEP’ GEDIRIGEERD SELECTIEF TE WERK GAAT OM HET VFL TE BEHAGEN!

SCHANDE HOE DEZE ‘VERKNECHTE’ REDACTIES ARROGANT HET INGESTUURDE WERK BEOORDELEN!

SCHANDE HOE DE OVERHEID, VIA HET VFL,  DE COMMERCIËLE UITGEVERIJEN FINANCIERT!

SCHANDE HOE DICHTERS/SCHRIJVERS WORDEN GECATALOGEERD IN ‘AUTEURS BIJ COMMERCIËLE UITGEVERIJEN’ EN ‘AUTEURS BIJ KLEINE UITGEVERIJEN, PRINTING ON DEMAND OF EIGEN BEHEER”!

SCHANDE HOE SOMMIGE BIBLIOTHECARISSEN GEEN OOG HEBBEN VOOR OPKOMEND TALENT OF VOOR DICHTERS/SCHRIJVERS DIE NIET PUBLICEREN BIJ GESUBSIDIEERDE UITGEVERIJEN EN DAARDOOR GEEN GEHOOR KRIJGEN IN DE MEDIA!

Geen opmerkingen: