Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

31 juli 2012


De redactie van het tijdschrift 'Heibel', cc 't Schaliken, de cultuurraad en het stadsbestuur van Herentals 

nodigen u van harte uit op de uitreiking van de

Nestorprijs 2012
aan
Ludo Simons & Jo Gisekin en De Strangers

op zaterdag 25 augustus, 15 uur
in cc 't Schaliken
Grote Markt 35 te Herentals
- Verwelkoming door Paul Snoeys, voorzitter cultuurraad
- Openingswoord door Ingrid Ryken, schepen van cultuur
- Het eerste mirakel van het kindeke Jezus door Erik Goris
- Laudatio voor Ludo Simons en Jo Gisekin door Cas Goossens
- De Strangers door Erik Goris
- Uitreiking van de Nestors
- Eerbetoon van Luc Caals aan De Strangers
- Jo Gisekin leest enkele gedichten
- Slotwoord door Robin Hannelore, redacteur van Heibel

Aansluitend receptie, aangeboden door het stadsbestuur
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen aan Frans Depeuter
Tel. 014-26 63 39 of depeuter.frans@telenet.be

Geen opmerkingen: