Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

21 juni 2012

Tanka's van Ferre Denis

in de schemering
luisteren naar de avond
langzaam wandelend
van het bos naar het hotel
zegt één enkel woord genoeg

zwijgend stappen ze
langs de geploegde velden
opa en kleinzoon
in de ochtendzon verdwijnt
stil de kilte van de nacht

aan de horizon
daalt de zon zienderogen —
het dal verdonkert
een enkel woord wordt gezegd
een enkel gebaar volstaat

samen wandelen
door de dorre bladeren
klinkt wat geritsel —
luisteren naar de woorden
op het ritme van het hart

van op een bolder
volgen mijn dromen langzaam
het afgaande tij
iedere keer weer opnieuw
lokken de verre einders


de gitaarklanken
vullen langzaam de ruimte
zacht maar doordringend
luisterend onderga ik
het ritme van zijn dromen


het ouderlijk huis
vol jeugd herinneringen
wordt eerstdaags gesloopt
tijdens een laatste rondgang
opnieuw de dromen van toen

Ferre Denis

Geen opmerkingen: