Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

22 mei 2012Tentoonstelling voor 30 jaar Ambrozijn
19 april 2012 - Ieper 

Tentoonstelling van 19 april tot en met 18 mei 2012

Beeldend werk met als thema 30 van een selecte groep Ambrozijnkunstenaars en medewerkers van het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn.

2012 is voor de Kulturele Kring Ambrozijn v.z.w., een Ieperse vereniging met internationale uitstraling, een heel bijzonder jaar. Het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn bestaat dan 30 jaar. Naar aanleiding van dit feestjaar organiseert Ambrozijn tal van artistieke activiteiten. Waaronder een tentoonstelling beeldende kunst i.s.m. CultuurCentum Ieper. Als thema voor deze expositie kozen wij het getal 30.

In de iconografie wordt het getal drie ‘heilig’ en ‘goddelijk’ genoemd. Het getal dertig fascineert omwille van de complementariteit van de twee vormen waaruit het bestaat. De cirkel of het getal 0 geeft een gevoel van eindeloosheid: onophoudelijk doorgaan, van geen ophouden weten. Kortom, typisch Ambrozijn. De cirkel staat daarenboven ook voor eenheid, een geheel vormen. Ambrozijn betekent ook groei en openbreken. Het getal 3 is de opengebroken cirkel. Eén werd meer. Dertig jaar lang reikten groei en eenheid elkaar de hand.

Organisatie: CCI i.s.m. Ambrozijn

Locatie: CC Ieper Het Perron
(Uit Westhoek.be)

Geen opmerkingen: