Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

24 mei 2012


Hotelschool "Ter Duinen" Koksijde

Fernand Florizoone en Thierry Deleu fungeerden als jurylid bij de Gedichtenwedstrijd (thema "Stroom"), georganiseerd door directeur Raf Sonneville
De laureaten waren:
2de graad: Zonder titel door Lore Adons
3de graad: Levensstroming door Kevin van de Coevering
7de jaar: De Stroom van het Leven door Vincent Segers
Personeel: tegenstroom door piet lapauw
Zonder titel

De stroom van woorden vloeit
zo makkelijk uit zijn gedachten
naar de buitenwereld
waar het inslaat als een bom.

Nog nooit had ik iemand zo’n
pure waarheid naar buiten zien
brengen dan hem. Nog nooit
had ik me zo klein gevoeld

na die eindeloze woordenstroom.
Ik voelde mij als een zalm
die tegen de stroom in zwom
naar de plek waar ik veilig

kon zijn, weg van al die woorden
weg van al die gedachten
waar ik even helemaal alleen kon zijn.

 Lore Adons
4BB


 Levensstroming

Elk leven begint bij het begin,
je gaat mee met de stroming of je gaat er tegenin.

Wie jouw pad bepaalt, heb jij grotendeels in de hand,
je springt in het diepe of je blijft staan aan de kant.

Toch verschilt ieder persoon,
de ene is agressie, de andere heel gewoon.

Energieke mensen zijn vol geladen,
daardoor komen er gekruiste paden,
met personen die zichzelf ontladen.

Niets is minder, niets is meer,
ga altijd stroomopwaarts,
maar weet wel iedere keer,
dat er pieken zijn en dalen.
Met deze gedachte, zul je de eindstreep halen.

 Kevin van de Coevering
6Bb


 De Stroom van het Leven

Zoals het water stroomt
Stroomt ons leven
Het leven is een stroom van emoties
Emoties gaan stroomopwaarts
Emoties gaan stroomafwaarts
Zo gaat ons leven
Kabbelend verder door

Ga mee met de stroom van het leven
Laat je begeleiden op je levenspad
De stroom zal je weg banen
En je laten groeien in de stroom van het leven.

 Vincent Segers
7BHO


 Tegenstroom

Ternauwernood ontsnapt aan
de natste nachtmerrie: een brandingsramp

eb ik moeizaam tegenkolkend terug
traag rimpelend door polderweidenspiegels

langs stoeigrage zomeroevers
op zoek naar verzwolgen kinderlaarsjes

om met zalmenovermoed
klatervallen te bespringen

en onstelpbaar thuis te komen
in tijdloos heldere hemelbronnen

gaaf borrelend
herboren

 piet lapauw

Geen opmerkingen: