Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

16 april 2012


voordrachtkunstenaars
- voor Jan, Flor en Erik -

vrienden, laten we het vieren
dat we een vierspan zijn
dravend door de arena
van het leven

we slepen geen doden
achter ons aan, onze doden
zetelen in de loge
en zie: hun duim wijst
naar de hemel

we leggen onze schilden
neer en tafelen, toosten
op het woord, de frase
opdat die fraai en vaardig
zingen mag, zingen zal
van toen en thuis, mijn oude
vreugd en jonge zorgen

mijn woorden, ze komen
als een kalme ruis
in de morgen en wachten
op een bode, op uw stem

vrienden, dit is wat ik ken:
het zachte spreken dat niemand
zal vernemen tenzij de huisgoden
die wij vereren

mijn manke klanken, geen mens
zal ze vernemen, geen schoolbank
waar men leert van menestrelen

tot gij, fraai en vaardig, ze omsmeedt
en een glans geeft van juwelen


Staf De Wilde

Geen opmerkingen: