Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

25 april 2012


Uitgeverij In de Knipscheer en Albert Hagenaars hebben het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van

 BLOEDKRANS

de nieuwe, extra omvangrijke poëziebundel van Albert Hagenaars, die gebaseerd is op o.a. zijn jeugdjaren en diverse reizen, met name in Indonesië.

‘Bloedkrans’ zal worden gepresenteerd op zaterdag 19 mei a.s. in de bovenzaal van Grand Bar De Moor, Grote Markt 29 te Bergen op Zoom.

Programma

Presentatie: Magda van der Ster
Gastoptredens: Bert Bevers en Peter van der Graaf
Interview: Peter de Rijk
Uitreiking van het 1e exemplaar: Franc Knipscheer
Voordracht: Albert Hagenaars


We stellen het bijzonder op prijs als u bij deze presentatie aanwezig kunt zijn. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. De entree is gratis.

U bent welkom vanaf 16:30 uur. Het officiële programma begint om 17:00 uur en wordt rond 18:30 afgesloten.

Als u niet in de gelegenheid bent naar de presentatie te komen maar het boek toch graag wilt ontvangen, al dan niet gesigneerd en/of voorzien van een speciale opdracht, wordt u verzocht een mail te sturen naar: a.hagenaars7@kpnplanet.nl

Graag tot ziens op zaterdag 19 mei.

Met vriendelijke groet,

Albert Hagenaars en Franc Knipscheer namens uitgeverij In de Knipscheer te Haarlem

Albert Hagenaars: Bloedkrans; Uitgeverij In de Knipscheer; ISBN: 978-90-62650675-2; Aantal pagina’s:  104; Prijs: € 17,50.

Geen opmerkingen: