Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

20 maart 2012


reeds in HERDRUK:


Antwerpen/Oostende 
stads- en zeegedichten + foto's + stadsessay & zee-proza
Peter Holvoet-Hanssen

- ‘Een fascinerende grensganger in de poëzie (...) Hij doorbrak alle genzen in zijn stad, ook door met zijn Oostendegedichten zijn woordenstroom van aan de Schelde in de zee te laten overvloeien’ (De Morgen, 4 sterren - over Antwerpen/Oostende)-- ‘Poëzie met weerhaken, dus. Grote poëzie’ (Ons Erfdeel - over de eerder lovend onthaalde 'bloemlezing-bundel ' De reis naar Inframundo)
Holvoet-Hanssen spande een brug van poëzie tussen twee havensteden, met introverte tot opstandige verzen.
Hij brak het concept 'stadsgedicht' open door samen te werken met andere dichters, met jong en oud, anderstaligen,... Hij sloot zijn tweejarige Antwerpse stadsdichterschap af in Oostende.

Stads- en zeegedichtenbundel Antwerpen/Oostende, een prachtig overzicht van twee jaar Stadsdichterschap met o.a. de stadsgedichtontwerpen van Jelle Jespers en foto's en tekeningen van Jo Clauwaert, 'zeekunstenaar'. Met extra stadsessay en schuimend proza: een 'citybook Oostende' i.o. het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.
Vanaf 21 maart 2012, Internationale Poëziedag, is de 2e druk verkrijg- en bestelbaar (her en der vind je nog de gebonden luxe-editie met dvd maar die is dra een collector’s item).

De 2e druk is een paperback met fraaie afbeeldingen in zwart-wit. De prachtige kortfilm De Veer van César - met een buiten de oevers tredend stadsgedicht - geselecteerd voor het Newport International Filmfestival eind april – blijft bestelbaar via <<http://productie.picoux.be 5>>


Peter Holvoet-Hanssen (Antwerpen, 1960), gelauwerd dichter en moderne troubadour - zie ook www.kapersnest.be, won diverse prijzen van de Vlaamse Debuutprijs tot de driejaarlijkse Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap (voorheen 'Staatsprijs'). Zijn gedichten vormen een aparte niche in de poëzie-biotoop, openen een waaier van werelden en hebben vaak een muzikale ondertoon.


Peter Holvoet-Hanssen | Antwerpen/Oostende
Prometheus | (nieuw:) ISBN 978 90 446 21792 | € 25,00 | Paperback (192 p.)
met ontwerper Jelle Jespers en zeekunstenaar-fotograaf Jo Clauwaert


bekijk de filmpjes e.d. van de stadsgedichten te www.antwerpenboekenstad.be ('stadsdichters', klik PHH)

Indien u een interview of een presentex wenst aan te vragen: publiciteit@pbo.nl (NL) rein.janssens@wpg.be (B)
of u kan rechtstreeks contact opnemen met Peter Holvoet-Hanssen via: pholvoeth@yahoo.com cc kapersnest@scarlet.be
gsm +32 499 12 05 42 begin_of_the_skype_highlighting            +32 499 12 05 42      end_of_the_skype_highlighting

Geen opmerkingen: