Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

27 maart 2012

naar een portret van alejandra anfossi

de grijsaard: troosteloze blik op oneindig
als hij voortijdig zijn dodenmasker kruist
in een flits langs hem heen kijkend
star in de richting van zijn nis
als aanschouwde hij zijn eigen nekholte

wik en weeg hoeveel dood er al in jou is gegroeid
met de verstening onderweg
van waaruit de voortzetting zich bestendigt
van dit plaatsvervangend onleven

met in je hoofd de echo nog
van het “ik wou dat ik oud was” van je eerste gedicht
in weerwil van iedere troost

Francis Cromphout

Geen opmerkingen: