Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

6 maart 2012


COMME DE L'EAU                                    ALS WATER

Pourqoi                                                         Waarom
la rivière                                                        stroomt
coule-t-elle                                                    de rivier
en évitant                                                      de meerpaal
d'aborder                                                       voorbij

et pourqoi                                                      en is
le bonheur si fugitif                                      geluk
comme de l'eau                                            als water
dans la coquille                                             in de schelp
de ma main?                                                 van mijn hand?

Fernand Florizoone
vert. Christine Guirlande
uit Le langage en mue - Mijn spraak is in de rui

Geen opmerkingen: