Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

13 januari 2012

Vrienden, zoveel gemeen, zoveel verschillend!


Affiniteiten?Is er enige verwantschap tussen dichter Fernand Florizoone en dichter/schrijver Thierry Deleu? In se een moeilijke vraag. Bovendien is onze vriendschap enerzijds een gevierde subjectiviteit en anderzijds een obstakel voor objectiviteit.
Wij houden beiden van de Westhoek en de Westkust. Deze beide natuurlijke biotopen komen uitgebreid aan bod in onze poëzie. Dit is een eerste raakpunt. Er is echter een duidelijk verschil in aanwending. Bij Florizoone is de natuur vaakst het onderwerp, bij mij is zij meer het decorum. In het landschap voelen beiden zich thuis. Bij mij is het echter niet zomaar een landschap, maar een waar fantasie en erotiek hand in hand gaan, een paradijselijk oord, waar de spoken van het verleden onschadelijk worden gemaakt. Het landschap is voor mij een uitdrukking van emoties, het roept een irreële wereld op.
Beiden ervaren wij de natuur als een amalgaam van goed en kwaad. We vinden er rust en evenwicht, maar ook eenzaamheid en vijandigheid. Bij mij is de natuur getuige of medespeler, vaak ook medeplichtige, bondgenoot. De natuur blijft in mijn poëzie op de achtergrond aanwezig. In de natuur ontmoet ik mezelf, het vertrouwde beeld, het begrip, een stilzwijgende vriend op wie ik kan rekenen. Schrijven is voor mij een vorm van therapeutische bezigheid, een uitweg.
Geldt dit laatste ook voor een deel voor Fernand Florizoone, dan nog is de therapie niet zo uitdrukkelijk aanwezig.
De charmes van de Westhoek zingt Florizoone uit, hij houdt van de oogvullende wijdte van de zee, hij doet ons kijken en luisteren naar de vogels. Bomen hebben gevoelens. Mensen houden contact. Woorden gaan bij elkaar schuilen. Samen voelen zij elkaar aan: ze zijn alle verwant aan de natuur. Wonderlijk is het hoe je voelt hoe de natuur groeit, hoe groot de impact van het Onnoembare is in mensen en dingen.
Beiden zijn wij ook sterk kosmosgevoelige mensen. Florizoone is bovendien een gelovig man. In de natuur zoekt hij naar antwoorden op vragen waarop hij weinig antwoord vindt: omzichtig laveert hij tussen twijfel en aanvaarding, tussen onzekerheid en geloof, tussen wat van God is en wat van de mensen.
Voor wat de vorm betreft zijn wij totaal verschillend. Ik rijg de woorden aan elkaar en huppel over de verzen heen. Florizoone heeft onmiskenbaar veel talent voor poëtische verwoording. Hij kiest vaak voor een losse opbouw en gaat zuinig om met het aantal woorden. Hij is niet, zoals ik, een narratieve poëet, maar veeleer een milde, suggestieve dichter.

Thierry Deleu 

Geen opmerkingen: