Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

25 januari 2012

Reactie op "Chaos" (Thierry Deleu)

Beste Thierry

Bedankt voor de verrassing
In onderstaande commentaren lees ik nergens hoe sprankelend jouw gedichten zijn.
ik dacht onmiddellijk aan het Engelse woord witty: ad rem, geestig, gevat, snedig.
Dat zijn je gedichten ook

Mvg,

Nicole van Overstraeten
EEN (VER)LAAT GRATIS NIEUWJAARSGESCHENK
THIERRY DELEU
PUBLICEERT NIEUWE BUNDEL
CEREBRALE POËZIE IN

Oostduinkerkenaar Thierry Deleu bundelde in een nieuw netbook (bij De Geletterde Mens) 22 gedichten over Chaos.
Kritiek lovend: “Poëzie in complete chaos. Zo vernuftig en verfijnd dat wij de indruk hebben dat we meesterlijk gewapend een ideale wereld tegemoet kunnen treden” (Gierik/NVT, 29ste jaargang, nr. 112)
Een ongewone bundel voor een dichter die vooral lyrische poëzie schrijft. In Chaos gebruikt hij de taal van de ratio, de beredenering. Chaos bevat een boodschap, een filosofie. Het zijn alle cerebrale gedichten.
Cerebraliteit in poëzie is niet gebruikelijk, zelden doet een dichter beroep op de gedachte in plaats van op het gevoel, op het verstand in plaats van op het hart, op de rede in plaats van op de emotie.
Deze gedichten zijn geschreven op cerebraliteit, maar toch is het gevoel nog altijd een grote factor. De dichter schakelt op generlei wijze het bestaan van een oer-instinctieve zinnelijke passie uit.
De gedichten hebben een grote woorddichtheid, geen abstract gewauwel maar ze zeggen keihard waar het op aan komt. Het is een nieuw facet van zijn veelomvattende “poëzie”. Hij dicht over chaos, maar zijn gedichten zijn niet chaotisch. De dichter beweegt zich tussen hemel en aarde en in deze positie wordt hij geïnspireerd door de chaos. De chaos die hij ophemelt als bron van zijn verbeelding, vertaalt hij in een vormvaste structuur. In deze en vorige gedichten, hoe groot de ratio of de emotie ook is, verpakt hij zijn boodschap met zorg voor presentatie.
Hij beweegt zich tussen hemel en aarde, de chaos die hij daar ontmoet, inspireert hem en het verbeelde giet hij in een leesvriendelijke vorm.
Zijn boodschap wordt duidelijk verwoord, geargumenteerd, becommentarieerd.
In deze bijzondere bundel poneert de dichter enkele rationele bedenkingen, die hij echter aanbrengt via vergelijkingen en metafoor. Het verstand zoekt zijn weg in de verbeelding. Of hoe de verbeelding nooit lang kan worden opgesloten.
Deleu schrijft met deze bundel niet alleen zijn overtuiging uit: Afgod Patriarch verbant chaos/hij wil wet en orde, zijn visie/doodt leven vergalt liefde, schuw/onderdrukking, ingekapseld in/leugen en regel, maar ook zijn poëtisch testament:
Ik ben kosmisch geladen
androgeen voel creatieve
spanning tussen hemel en aarde.
(Uit: 1)
De dichter wettelijke erfgenaam
van goddelijke verbeeldingskracht
(Uit: 7)
Met deze bundel bewijst Deleu zijn veelzijdig dichterschap; hij beheerst elk genre; hij is slaaf van zijn verbeelding en meester over zijn knechtschap. Hij is dichter en
kosmisch geladen/androgeen voel creatieve/spanning, wettelijke erfgenaam/van goddelijke verbeeldingskracht, hij kan nooit op dieet, ik verschuif ik verkies chaos/boven orde raadsels boven/dogma ik creëer dieptezicht, De dichter verzandt in orde/wordt alchemist magiër bron/van tegenstellingen warhoofd/spaart bliksem op in gapende/leegte, hij waant zich god in ‘t/diepste van zijn galmen en geuren.
De bundel Chaos wordt (nog) niet in boekvorm uitgegeven, maar kan wel verkregen worden door hier te klikken.
Dit is de zesde bundel die Deleu zijn vele lezers zomaar aanbiedt. Amor vincit omnia (2007) was de eerste, daarna volgden Bourgondische suite (2009), Helvetiaanse verzen (2009) en Wulpen, in nevel van tijd (2010), Eb en vloed (2010).
Thierry Deleu is een onderwijsmens: leerkracht, pedagogisch begeleider, directeur secundair onderwijs, kabinetsattaché Onderwijs. Naast gedichtenbundels, romans, essays schreef hij taalboeken Nederlands en stelde bloemlezingen samen voor het kunstonderricht. Zijn fascinatie voor het schrijven is bijna zo oud als hijzelf.
In voorbereiding: Een gelukkig, gedroomd Arcadia (essay over de poëzie van Fernand Florizoone), Schoon volk in de hemel (essay), Meeuwen in bloot onderlijf (Oostduinkerkse gedichten) en de roman Reis naar Ispahan (2013).

Geen opmerkingen: