Eindredactie: Thierry Deleu
Redactie: Eddy Bonte, Hugo Brutin, Georges de Courmayeur, Francis Cromphout, Jenny Dejager, Peter Deleu, Marleen De Smet, Joris Dewolf, Fernand Florizoone, Guy van Hoof, Joris Iven, Paul van Leeuwenkamp, Monika Macken, Ruud Poppelaars, Hannie Rouweler, Inge de Schuyter, Inge Vancauwenberghe, Jan Van Loy, Dirk Vekemans

Stichtingsdatum: 1 februari 2007


"VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!"

"Niet-gesubsidieerde auteurs" met soms "grote(ere) kwaliteiten" komen in het literair landschap te weinig aan bod of worden er niet aangezien als volwaardige spelers. Daar zij geen of weinig aandacht krijgen van critici, recensenten en andere scribenten, komen zij ook niet in the picture bij de bibliothecarissen. De Overheid sluit deze auteurs systematisch uit van subsidiëring, aanmoediging en werkbeurzen, omdat zij (nog) niet uitgaven (uitgeven) bij een "grote" uitgeverij, als zodanig erkend.

10 januari 2012


De Geletterde Mens selecteert een nieuwe reeks "Gastdichters". 

Zij die zich geroepen voelen, mailen aan thierry.deleu2@telenet.be 10 gedichten door. Zij worden geplaatst op DGM. De redactie selecteert er te gepasten tijde 4 voor het netbook.

Gelieve ook een korte c.v. en foto als bijlage mee te sturen.

Bedoeling is, met 20 gastdichters een e-boek samen te stellen, onder auspiciën van Razor's Edge Editions. De verspreiding van de gedichtenbundel op internet is opdracht van alle geselecteerden.


Thierry Deleu,
hoofdredacteur

Geen opmerkingen: